سی دی و دی وی دی خام

سی دی و دی وی دی خام از برندهای درجه یک ایرانی و خارجی بسته به نظر مشتریان محترم قابل استفاده است

 

قیمت سی دی یا دی وی دی در تعیین قیمت نهایی سفارش بسیار موثر است بنابراین حتما اگر قیمت پایین تری پیشنهاد دارید بهتر نیس نوع سی دی یا دی وی دی استفاده شده را بدانید!

 

در کانون 4رنگ قیمت های چاپ و رایت از قیمت سی دی و دی وی دی تفکیک شده است و در صورت تمایل همکاران و مشتریان گرامی می توانند خود اقدام به خرید سی دی یا دی وی دی مورد نظر کنند و این کانون فقط هزینه مشخص شده چاپ و رایت را دریافت می کند.

 

بنابراین قیمت هایی که هزینه سی دی آن از چاپ و رایت آن تفکیک نشده است .....