رایت و تکثیر CD و تکثیر DVD بوسیله دابلیکیتور

رایت و تکثیر CD و تکثیر DVD بوسیله دابلیکیتور

این نوع تکثیر بصورت نرم افزاری و بوسیله دستگاه داپلیکیتور انجام می شود.


این نوع روش تکثیر مناسب تکثیر در تیراژ کم و تنوع زیاد می باشد و به صورت دستی در دستگاههای داپلیکیتور 1به 11 انجام می پذیرد. از مزایای این روش سرعت عمل بالا در تیراژهای کم در مقایسه با تکثیر استمپری می باشد. این نوع دستگاه های تکثیر لوح فشرده هوشمند بوده و به صورت خودکارد دیسک های به اصطلاح سوخته و خراب را از آنهایی که به سلامت این مرحله از فرایند تولید را گذرانده اند تمیز داده و جدا می نماید.