سفارش آنلاین مشتریان
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام واحد صنفی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تعداد سفارش(*)
  ورودی نامعتبر
 5. گزینه های سفارش
  ورودی نامعتبر
 6. توضیحات سفارش
  ورودی نامعتبر

   

   

  توضیحات سفارش خود را درباره مطالب طرح و سایر موارد در این کارد وارد نمایید

 7. ارسال فایل
  ورودی نامعتبر
  لطفافایل طرح ، تصویر ، آرم و ...خود را اگر دارید و رایت احتمالی خود رااین قسمت ارسال نمایید. اگر بیش از یک فایل است بصورت فشرده نموده و از این قسمت ارسال کنید
 8. نوع دریافت سفارش(*)
  ورودی نامعتبر
 9.  

   

  اطلاعات واریز وجه:مبالغ واریزی فقط باید به حسابهای زیر بانک ملت بنام خانم زهرا عیدی مدیریت حسابداری شرکت باشد

   

   

 10. نحوه واریز وجه(*)
  ورودی نامعتبر
 11. تاریخ واریز(*)
  ورودی نامعتبر
 12. مبلغ واریز شده(*)
  ورودی نامعتبر
  چاپ و رایت سی دی حداقل هزینه سی دی خام میبایست در ابتدا و بقیه زمان تحویل ، کارت ویزیت فوری میبایست کل هزینه در ابتدا واریز شود
 13. 4رقم آخر کارت شما
  ورودی نامعتبر
  4رقم آخر کارت شما که از آن کارت مبلغ را کارت به کارت کرده اید
 14. شماره پیگیری (*)
  ورودی نامعتبر
 15.