سفارش آنلاین همکاران
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام مجموعه(*)
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 4. گزینه های سفارش
  ورودی نامعتبر
 5. تعداد سفارش(*)
  ورودی نامعتبر
 6. توضیحات سفارش
  ورودی نامعتبر

   

   

  چنانچه سفارش شما توضیحی دارد در این کارد وارد نمایید

 7. ارسال فایل
  ورودی نامعتبر
  لطفافایل طرح و رایت احتمالی خود را اگر بیش از یک فایل است بصورت فشرده نموده و از این قسمت ارسال کنید
 8. نوع دریافت سفارش(*)
  ورودی نامعتبر
 9.  

   

  اطلاعات واریز وجه:مبالغ واریزی فقط باید به حسابهای ذیل بانک ملت بنام خانم زهرا عیدی مدیریت حسابداری شرکت باشد

   

   

 10. نحوه واریز وجه(*)
  ورودی نامعتبر
 11. تاریخ واریز(*)
  ورودی نامعتبر
 12. مبلغ واریز شده(*)
  ورودی نامعتبر
  باتوجه به فروش فقط نقدی CDوdvd در بازار : حداقل واریز مبلغ سی دی یا دی وی دی خام مورد نیاز سفارش ، شرط انجام سفارش میباشد.الباقی مبلغ میتواند بعد از انجام کار باشد.
 13. 4رقم آخر کارت شما
  ورودی نامعتبر
  4رقم آخر کارت شما که از آن کارت مبلغ را کارت به کارت کرده اید
 14. شماره پیگیری (*)
  ورودی نامعتبر
 15.